بیوپسی یا نمونه برداری از پستان

بدون امتیاز 0 رای

به عمل نمونه برداری از سینه (پستان)، بیوپسی از سینه هم می گویند. گاهی لازم است پزشک از پستان نمونه ای بردارد و زیر میکروسکوپ ببینند تا بتوان بیماری آن، و این که آیا خوشخیم است یا بدخیم، را تشخیص داد. در این فیلم آموزشی انیمیشنی، در مورد بیوپسی از سینه یا نمونه برداری از سینه توضیح می دهیم.

group0
رایگان!

ماموگرافی یا عکسبرداری از پستان

بدون امتیاز 0 رای

ماموگرافی تصویربرداری از سینه یا پستان با اشعه ی ایکس است. در این عکسبرداری کیست یا توده های خوشخیم و توده های بدخیم و سایر موارد غیر طبیعی ای که در پستان وجود دارد نشان داده می شود. در این فیلم آموزشی درباره ی ماموگرافی یا عکسبرداری از پستان با اشعه ایکس می آموزیم.

group0
رایگان!

اسپیرومتری (Spirometry)

بدون امتیاز 0 رای

گاهی برای تشخیص بعضی بیماری ها نیاز به آزمایشات مخصوصی هست. در مورد بیماری های ریه یکی از شایع ترین آزمایشات یا تست هایی که می تواند نوع و شدت بیماری ریوی را مشخص کند تست اسپیرومتری است. در این فیلم آموزشی انیمیشنی، در مورد ریه و عملکرد آن، و در مورد اسپیرومتری می آموزیم.

group0
رایگان!

بیوپسی یا نمونه برداری از پوست

بدون امتیاز 0 رای

به عمل نمونه برداری از پوست، بیوپسی از پوست هم می گویند. بسته به نوع ضایعه ی پوستی که می خواهند از آن نمونه بردارند، روش نمونه برداری متفاوت است. در این فیلم آموزشی انیمیشنی، در مورد بیوپسی از پوست یا نمونه برداری از پوست و انواع آن و کاربردهای هر روش توضیح می دهیم.

group0
رایگان!

بیوپسی یا نمونه برداری از ریه

بدون امتیاز 0 رای

به عمل نمونه برداری از ریه، بیوپسی از ریه هم می گویند. گاهی لازم است پزشک از ریه نمونه ای بردارد و زیر میکروسکوپ ببینند تا بتوان بیماری ریوی را تشخیص داد. در این فیلم آموزشی انیمیشنی، در مورد بیوپسی از ریه یا نمونه برداری از ریه توضیح می دهیم.

group0
رایگان!

بیوپسی یا نمونه برداری از کبد

بدون امتیاز 0 رای

به عمل نمونه برداری از کبد، بیوپسی از کبد هم می گویند. گاهی لازم است پزشک از کبد نمونه ای بردارد و زیر میکروسکوپ ببینند تا بتوان بیماری کبدی را تشخیص داد. در این فیلم آموزشی انیمیشنی، در مورد بیوپسی از کبد یا نمونه برداری از کبد توضیح می دهیم.

group0
رایگان!

رادیوتراپی یا اشعه درمانی

بدون امتیاز 0 رای

رادیوتراپی یا اشعه درمانی یکی از روش های درمان سرطان است. در این روش اشعه ایکس با انرژی زیاد را به محل تومور یا سرطان می تابانند و این اشعه سلول های سرطانی را فقط در آن ناحیه از بین می برد. در این فیلم آموزشی در مورد رادیوتراپی یا اشعه درمانی و جزئیات آن خواهیم آموخت.

group0
رایگان!

شیمی درمانی یا کموتراپی

بدون امتیاز 0 رای

شیمی درمانی یا کموتراپی یکی از روش های درمان سرطان است. داروهای شیمی درمانی، که عمدتاً خوراکی یا تزریقی هستند، وارد خون می شوند. وقتی وارد خون شدند به همه جای بدن می روند و سلول های سرطانی را در هرجای بدن که باشند از بین می برند. در این فیلم آموزشی در مورد شیمی درمانی، مکانیسم و عوارض آن و… خواهیم آموخت.

group0
رایگان!