تبلیغات

تبلیغات در استاد مجازی

تبلیغات در استاد مجازی

شما می توانید از استادمجازی دو نوع استفاده ی تبلیغاتی نمایید:

1. تبلیغ دوره آموزشی که در استادمجازی تدریس کرده اید:

شما با پرداخت مبلغی به ازای هر روز، می توانید آموزشتان را در بالای صفحه ی اصلی وبسایت، در قسمت «آموزش های پیشنهادی» قرار دهید.

2. تبلیغ هر گونه وبسایت دیگری که دارید:

شما می توانید با پرداخت مبلغی به ازای هر هفته، بنر تبلیغاتی وبسایت خود را در قسمت مشخص شده در صفحه ی وبلاگ قرار دهید.

برای این منظور با شماره ی 40 1111 40 091 تماس بگیرید و یا از طریق صفحه ی «تماس با ما» درخواست تبلیغات خود را برای ما ارسال نمایید.

در سیستم ایمیلی و تخفیف های ما عضو شوید: