برای ما مهم است که استادان به مالکیت معنوی دیگران احترام بگذارند.

این خط مشی بیان می کند که ما در صورت دریافت گزارش مینی بر نقض کپی رایت از صاحب محتوا، و گزارش صاحب یک مارک تجاری مبنی بر غصب یا جا زدن کسی بجای آن مارک تجاری چه خواهیم کرد. همچنین بیان می کند که اگر دوره ی آموزشی استادان بدون رضایت آنان در وبسایت یا جای ثالثی کپی شد چه خواهیم کرد.

1) گزارشات تخلف در حق مالکیت

استادمجازی دوره های آموزشی که در آن علائم تجاری یا برند شخص ثالثی مورد سوء استفاده واقع شده را حذف خواهد کرد. همچنین اگر مشخص شود استادی بیش از دو بار نقض حق مالکیت محتوا کرده کل دوره های آموزشی آن استاد را حذف خواهیم کرد. ما حق پایان دادن به حساب کاربری یک استاد را در هر زمان، از جمله زمانی که مطلبی منتشر می کند که در آن حق مالکیت سایرین نقض شده، برای خود محفوظ می داریم.

2) چگونه گزارش دهید

اگر شما معتقدید  که یک دوره ی آموزشی حق مالکیت را نقض کرده، خواهشمندیم بر دکمه ی «گزارش تخلف» را در صفحه ی آن دوره ی آموزشی کلیک کنید، و نیز در قسمت تماس با ما شرح تخلف را برای ما توضیح دهید. لازم است توضیح شما به اندازه ی کافی با دلیل و مدرک باشد تا ما بتوانیم آن را اعمال و آن آموزش را حذف کنیم. مثلاً لینک جایی که مطلب اصلی منتشر شده را برای ما بفرستید. لطفا در ایمیلتان نام دقیق آن دوره ی آموزشی و نام دقیق استاد آن دوره یا لینک آن دوره در سایت استادمجازی را بنویسید.

ثبت آگاهانه ی یک گزارش تخلف به دروغ یا بطور گمراه کننده غیرقانونی است و ممکن است شما را محکوم به پرداخت غرامت کند.

ما شکایات را با استاد مربوطه در میان می گذاریم و به وی حق دفاع از خود می دهیم.

3) گزارشات استادان مبنی بر نقض حق مالکیت محتوا در وبسایت دیگر

می دانیم که وقتی شما یک دوره ی آموزشی را در استادمجازی منتشر می کنید، نمی خواهید  آموزشتان بدون اجازه ی شما در وبسایت دیگری قرار گیرد. از آنجا که استادمجازی نمی تواند همه ی سایت های دیگر را چک و کنترل کند طبیعتاً ما نمی توانیم تضمین کنیم که کسی بدین صورت حق مالکیت شما را نقض نکند و سرقت ادبی نکند. ولی اگر شما آموزشتان را در سایت دیگری یافتید می توانید از طریق پلیس فتا از آن ها شکایت کنید و ما شما را در این امر کمک خواهیم کرد. لذا لطفاً موضوع و شکایتتان را در قسمت «تماس با ما» با ما در میان بگذارید.


عضویت در استاد مجازی