یافتن معنای زندگی (روانشناسی وجودی)

روانشناسی وجودی یکی از جذاب ترین موضوعات روانشناسی است و شخصیت سرشناس این رویکرد یعنی اروین د یالوم، روانپزشک مشهور آمریکایی است…

تومان 5,000