تغییر عادت ها با تکنیک قرارداد رفتاری

دوره ی تغییر عادت ها با استفاده از تکنیک قرارداد رفتاری: در این دوره ویدویی، با انواع تقویت و تنبیه، خود را متعهد به انجام یک برنامه کنید.

تومان 49,000

طرحواره ها

طرحواره درمانی یک رویکرد روانشناسیه برای تشخیص و درمان آسیب‌هایی که در کودکی به فرد وارد شده و باعث شکل‌گیری طرحواره‌های متفاوتی شده.

رایگان!

سکس تراپی و روابط زناشویی (متد غربی)

سکستراپی متد غربی، در 12 ساعت ویدیوهای آموزشی، مدرس دکتر فاطمه خالقی روانشناس، سکستراپ، اسکماتراپ و مایندفولنس

تومان 300,000

دادن خبر بارداری به فرزند اول

دادن خبر بارداری به فرزند اول. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «کودکان» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

ایجاد احساس امنیت برای کودک

ایجاد احساس امنیت برای کودک. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «کودکان» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

چه کنم کودکم فحش نده؟

چه کنم کودکم فحش نده؟ این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «کودکان» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

آموزش مهارتهای زندگی به کودک

آموزش مهارتهای زندگی به کودک. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «کودکان» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

اوتیسم

اوتیسم یا autism. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «کودکان» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

بیش فعالی یا ADHD

بیش فعالی یا ADHD. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «کودکان» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

چگونه از رابطه خارج شویم؟

چگونه از رابطه خارج شویم؟ این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

پس از پایان رابطه جنسی

پس از پایان رابطه جنسی. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

یک مهارت برای کنترل خشم

یک مهارت برای کنترل خشم. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!