آزمون افسردگی بک

آزمون افسردگی بک یا تست افسردگی بک یا پرسشنامه افسردگی بک میزان ابتلا یا عدم ابتلای شما به افسردگی را مشخص میکند

رایگان!

تست MMPI2 با تفسیر توسط روانشناس

تست mmpi-2 با تفسیر تلفنی توسط روانشناس استادمجازی

تومان 110,000