هیپنوتیزم ورزش و انگیزه برای ورزشکار شدن

هیپنوتیزم ورزش در تقویت عملکرد و تسهیل موفقیت ورزشی، همیشه مورد توجه روان‌شناسان ورزشی بوده است. ورزشکاران همواره به‌دنبال تکنیک‌هایی…

تومان 199,000