طرحواره معیارهای سختگیرانه

طرحواره معیارهای سختگیرانه چیست؟ با خرید این محصول، به فایل صوتی آموزشی « طرحواره معیارهای سختگیرانه » دسترسی پیدا میکنید.

تومان 40,000

طرحواره منفی‌گرایی و بدبینی

طرحواره منفی‌گرایی و بدبینی چیست؟ با خرید این محصول، به فایل صوتی آموزشی « طرحواره منفی‌گرایی و بدبینی » دسترسی پیدا میکنید.

تومان 40,000

طرحواره استحقاق

طرحواره استحقاق چیست؟ با خرید این محصول، به فایل صوتی آموزشی « طرحواره استحقاق » دسترسی پیدا میکنید.

تومان 40,000

طرحواره ایثار

طرحواره ایثار چیست؟ با خرید این محصول، به فایل صوتی آموزشی « طرحواره ایثار » دسترسی پیدا میکنید.

تومان 40,000

طرحواره نقص و شرم

طرحواره نقص و شرم چیست؟ با خرید این محصول، به فایل صوتی آموزشی « طرحواره نقص و شرم » دسترسی پیدا میکنید.

تومان 40,000

طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری

طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری چیست؟ با خرید این محصول، به فایل صوتی آموزشی « طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری » دسترسی پیدا میکنید.

تومان 40,000

طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی چیست؟ با خرید این محصول، به فایل صوتی آموزشی « طرحواره رهاشدگی » دسترسی پیدا میکنید.

تومان 40,000

طرحواره شکست

طرحواره شکست چیست؟ با خرید این محصول، به فایل صوتی آموزشی « طرحواره شکست » دسترسی پیدا میکنید.

تومان 40,000

طرحواره محرومیت هیجانی

طرحواره محرومیت هیجانی چیست؟ با خرید این محصول، به فایل صوتی آموزشی « طرحواره محرومیت هیجانی » دسترسی پیدا میکنید.

تومان 40,000

طرحواره اطاعت

طرحواره اطاعت چیست؟ با خرید این محصول، به فایل صوتی آموزشی « طرحواره اطاعت » دسترسی پیدا میکنید.

تومان 40,000

طرحواره درمانی چیست؟ (مبانی)

طرحواره درمانی چیست؟ مبانی طرحواره درمانی یه مقدار مبحث خشکی هست. ولی از جلسه بعدی تک تک طرحواره ها، با زبان ساده تر و روان تر تقدیمتون میشه.

تومان 40,000

طرحواره ها

طرحواره درمانی یک رویکرد روانشناسیه برای تشخیص و درمان آسیب‌هایی که در کودکی به فرد وارد شده و باعث شکل‌گیری طرحواره‌های متفاوتی شده.

رایگان!