مهسا توکلی :

  • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با معدل ۱۹.۲۰
  • مدرک بین المللی دوره مایندفولنس
  • مدارک معتبر در زمینه طرحواره درمانی، ACT، CBT
  • چند ماه در کلینیک پژواک اهواز به عنوان کارآموز فعالیت کرده و تست های روانشناسی شخصیت را در آنجا اجرا میکرده است.

 

مهسا توکلی

دوره های این مدرس :

طرحواره معیارهای سختگیرانه

قیمت :

تومان 40,000

بدون امتیاز 0 رای

طرحواره منفی‌گرایی و بدبینی

قیمت :

تومان 40,000

بدون امتیاز 0 رای

طرحواره استحقاق

قیمت :

تومان 40,000

بدون امتیاز 0 رای

طرحواره ایثار

قیمت :

تومان 40,000

بدون امتیاز 0 رای

طرحواره نقص و شرم

قیمت :

تومان 40,000

بدون امتیاز 0 رای

طرحواره رهاشدگی

قیمت :

تومان 40,000

بدون امتیاز 0 رای

طرحواره شکست

قیمت :

تومان 40,000

بدون امتیاز 0 رای

طرحواره محرومیت هیجانی

قیمت :

تومان 40,000

بدون امتیاز 0 رای

طرحواره اطاعت

قیمت :

تومان 40,000

بدون امتیاز 0 رای

طرحواره درمانی چیست؟ (مبانی)

قیمت :

تومان 40,000

بدون امتیاز 0 رای

طرحواره ها

قیمت :

رایگان!

بدون امتیاز 0 رای