پس از گذشت سال ها آموزش و حتی آزمون و خطا در جهت یادگیری و اجرای آموزش های فن بیان در زندگی شخصی خود، توانست دوره ای را آماده کند که پاسخگوی نیاز اکثر افرادی باشد که بدنبال رسیدن به فن بیان قوی و اثرگذاری کلامی خود می باشند.

از سال 1395 بصورت جدی آموزش های تخصصی خود را در حوزه ی مذاکره، فن بیان، زبان بدن و… گذراند و آن ها را در زندگی و کسب و کار خود پیاده کرد. نتایج شگفت انگیز بود؛ مخلص کلام، نفوذ کلام یعنی میان بر برای کسب نتیجه و رسیدن به هدف.

محمد بردبار در استادمجازی

دوره های آموزشی این مدرس:

آموزش فن بیان و نفوذ کلام

آموزش فن بیان و نفوذ کلام بصورت ویدیویی و تمرین: تنها راه برقراری قویترین ارتباط با انسان ها، نفوذ به قلب آن هاست!

تومان 2,200,000