امید شکرانی

درباره مدرس

دکتر امید شکرانی، پزشک، شاعر و نویسنده ای است با توانایی های ویژه در زمینه ی نرم افزارهای مختلف.

سابقه ی سال ها تدریس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و مدارس راهنمایی و دبیرستان شهید اژه ای (تیزهوشان اصفهان)، در زمینه های مختلف پزشکی و زیست شناسی و المپیاد زیست شناسی، علم عروض و قافیه (تشخیص وزن شعرها)، و نرم افزارهای مختلف، گویای توانایی خاص او در زمینه ی تدریس است.

سال ها طبابت در مناطق مختلف ایران او را با نیازهای مردم آشنا کرده، و لذا آموزش های او مناسب اقشار مختلف جامعه است.

دوره های آموزشی این مدرس